Смъртта на психоанализата и дълбинната психотерапия

Кой го уби?

Бяха предложени няколко фактора, за да се обясни постепенното отпадане на психоанализата и дълбочинната терапия, включително удълженото време за лечение, присъщо на процеса, паричните съображения, времевите ограничения на управляваната грижа и повишената медикализация на психологията. Вярвам обаче, че тази смърт е тясно свързана с имплицитно културно движение за потушаване на сериозното проучване на семейната динамика и междуличностните отношения, особено физическото, сексуалното и емоционалното насилие над деца. Очевидно това е опасна тенденция за обществото. Как можем да се надяваме да развием по-добро качество на семейния живот, ако не проучим честно динамиката на днешните семейни взаимодействия? Трябва ефективно да отчетем високия процент самоубийства сред подрастващите, насилието в нашите училища, широко разпространената употреба на наркотици и многото други симптоми на емоционални смущения у нашите млади хора.

Полето и контракултурното движение

Когато бях практикуващ психотерапевт (1957-1977), психоанализата и дълбинната психотерапия процъфтяваха и имаха видно място на преден план на една културна революция. По това време мнозинството от клиничните психолози смятаха за виртуална необходимост да преживеят собствената си дълбочинна психотерапия, за да разберат по-добре хората, които ще лекуват. Имаше дух на оптимизъм и идеализъм, който проникна в професията на психичното здраве и дълбока инвестиция в психологическия подход към емоционалните заболявания.

Беше епоха, в която милиони млади хора се бореха за своите идеали в смел опит да намерят по-добър живот. Младежкото движение се характеризираше с настроения, които поставяха под съмнение липсата на смисъл в живота на хората и оспорваха материализма на статуквото на американската сцена. Младежкото движение подкрепяше саморазвитието, себеизразяването и сексуалната свобода. То изобличава слабостите и лицемерието в традиционното семейство и отдава висока стойност на индивидуалността и човешкото благоприличие. Както отбеляза Ръсел Джейкъби: „Имаше очевидна близост между младежкия бунт и психоанализата.“Младежкото движение и неговите стремежи бяха осуетени от факта, че неговата положителна насоченост беше придружена от реакция на вина и страх, които доведоха до все по-нарастващото използване на наркотици и алкохол. Този погрешен опит да се успокои емоционалната болка и безпокойството, произтичащи от бунта срещу обществените норми, предизвикването на нуклеарното семейство и търсенето на независимост, ги отслаби и в крайна сметка доведе до падането на тяхното движение. Тези млади мъже и жени просто не можеха да се справят с личните си демони, отражения на детската им травма.

По време на този период на експерименти и катаклизми, хората бяха загрижени за своето лично психологическо развитие повече от всякога. Кампанията за „антипсихиатрия“, отразена в работата на известните психиатри Р. Д. Лейнг и Томас Сас, и влиянието на източната мисъл, отразена от Алън Уотс, генерират процес на промяна, който засяга културата като цяло. По това време много психолози участваха в групи за обучение по чувствителност, маратони, семинари и групи за срещи, процедури, които излязоха от тесните граници на обстановката на психотерапевтичния кабинет и се разшириха в бизнес арената, образованието и дори международните отношения. Хората предизвикваха статуквото във всеки аспект от психологическия си живот и бяха готови да разгледат болезнените проблеми.

В хода на тези събития бяха разкрити много важни, но тревожни истини. Скритите аспекти както на сексуалността, така и на семейния живот бяха поставени на фокус и най-ценните защити на хората заплашваха да бъдат разкрити. Нищо не се смяташе за твърде свято, за да бъде изложено на проверка.

Виновен - обществото като цяло

Въпреки че истината може в крайна сметка да насърчи изцелението, когато се прояви за първи път, тя обикновено вдъхва ужас. Трябва да се направи нещо с дискомфорта. Същата тази история е отекнала през цялото време. През 70-те години имаше очакваната обществена контраатака, която засегна както младежкото движение, така и практиката на психотерапия.

Основното безпокойство е фактът, че методологиите на свободните асоциации, анализа на сънищата, терапиите за освобождаване на чувството, груповите срещи и други подобни бяха ценни ресурси, прозорци в подсъзнателния ум и просветление на недостъпни преди това психологически феномени. Тъй като тези методи разкриваха дълбоко вкоренени тайни на семейната динамика, те бяха, по своята същност, заплаха за статуквото в социалната среда. Последвалата реакция на обществото беше предвидима и в крайна сметка „заплахата“ беше ефективно потушена.

Обществото, първоначално възмутено от тези нови развития, постепенно хомогенизира и интегрира част от идеологията. Това частично поглъщане беше по-ефективно за подкопаване на прогресивното движение, отколкото директна конфронтация. По това време всички говореха с психологически термини, жаргонът на самопомощта и себеактуализацията беше широко разпространен и хората говореха баналностите на движението за свобода, докато не станаха банални. След това, отначало едва доловимо, а по-късно с нарастваща инерция, имаше коварна консервативна реакция, която обезсили голяма част от наученото. Последващият упадък на психоанализата и дълбочинната терапия през следващите 35 години може да се отдаде до голяма степен на това реакционно движение, което се стреми, наред с други неща, да отрече истинността на прозренията, постигнати както от пациентите, така и от терапевтите в модалността на лечение.

Злонамерените обществени сили са успели почти напълно да потиснат важното знание относно широко разпространеното емоционално, физическо и сексуално насилие над деца в „нормалните“ семейства и произтичащите от това дългосрочни вредни последици. Понастоящем културните нагласи на безразличие и отричане продължават да оказват силно влияние върху областта на психотерапията и до голяма степен са я трансформирали от творческо, състрадателно начинание в слаба и уплашена общност от специалисти по психично здраве, безотговорно разпределящи лекарства или други бързи корекции, които поддържат статуквото.
Подобно на други опити, които са били правени в историята за потискане на знанието и прозрението, тези усилия са били наравно с изгарянето на книги и други груби форми на цензура. Когато този тип откровение бъде задушено, въпреки всичките ни удивителни технологични постижения, ние сме хвърлени обратно в Тъмните векове.