Самоубийството и критичният вътрешен глас

Робърт У. Файърстоун, д-р. – Оценка на риска Лечение и управление на случаи – Тази книга помага да се развие разбиране за това как човек започва низходяща спирала от негативни вътрешни разговори; специалистите могат по-добре да оценят риска и да проектират лечение за депресирани и суицидни пациенти.

В Съединените щати на всеки 17 минути човек действа с решението да прекрати съществуването си. Така започва изследването на Робърт У. Файърстоун в дълбините на човешкия проблем със самоубийството. Самоубийството е водеща причина за смърт в нашата нация. Какви вътрешни фактори карат човек да сложи край на живота си и кои са семейните и обществените фактори, които може да имат разрушителен принос? Отговорите и на двата въпроса са в основата на „Самоубийството и вътрешният глас“.

Д-р Файърстоун вярва, че ключът към разбирането на суицидното поведение идва от познаването на деструктивните мисловни процеси на хората в риск и осъзнаването на техния произход в ранните семейни взаимодействия. Той ни казва, че негативните събития в живота ни не са толкова вредни, колкото това, което си казваме за тях. От разбирането за това как човек започва низходяща спирала от негативни вътрешни разговори, професионалистите могат по-добре да оценят риска и да проектират лечение за депресирани и суицидни пациенти.Д-р Файърстоун предоставя на читателя това разбиране първо, като изгражда книгата си около здравата теоретична рамка и психотерапевтичната методология, разработени от него и колегите му. Теоретичната рамка предлага уникална гледна точка не само към самоубийството, но и към други саморазрушителни, потенциално животозастрашаващи (микросуицидни) поведения и начини на живот.