Състрадателно отглеждане на деца

Робърт У. Файърстоун, д-р. – Тази отваряща очите книга въвежда теорията и основната динамика, включена в семейните отношения. Авторът помага да се обясни как дори добронамерените родители несъзнателно нараняват самочувствието и психологическото функциониране на децата си въз основа на техните собствени защити от детството и саморазрушителни тенденции.

Като разпознават собствения си ранен житейски опит и интернализираните защити, които са развили в резултат на това, родителите могат да разберат по-добре ефектите, които оказват върху емоционалното състояние на децата си. Поуката от текста е, че децата заслужават същите права, уважение и зачитане като всеки напълно пораснал човек. За да отгледат децата си в здравословна среда, където те се виждат и чуват като независими личности, родителите трябва да разберат начините, по които нараняват децата си и събитията от собственото им минало, които са помогнали да мотивират поведението им, дори на несъзнателно ниво . Тази книга помага на родителите да разберат напълно своите уникални преживявания и да идентифицират въздействието, което оказват върху децата си, като същевременно се учат да бъдат по-грижовни и любящи родители.