Родителство отвътре навън

Daniel Siegel M.D. и Mary Hartzell M. Ed. – Начинът, по който сме били третирани като деца, оформя развитието на нашия мозък. Тази книга от психолога Дан Сийгъл и специалиста по детско развитие Мери Харцел обяснява как чертите ни като родители се развиват от собствения ни детски опит. Въз основа на изследванията на Сийгъл за завладяващи невробиологични проучвания и 30-годишния опит на Харцел в работата с родители и деца, книгата описва как родителите могат да се свържат по-добре с децата си, като разберат източника на собствените си емоционални реакции. Чрез придобиване на състрадание и разбиране както на нашия, така и на ранния живот на нашите деца, ние сме в състояние да предизвикаме и подобрим вкоренените родителски реакции. Уроците от тази книга ни учат да предлагаме на децата си най-добрата форма на грижа, любов и грижи, които сме способни да дадем.