Превенция на самоубийствата при тийнейджъри: Тийнейджъри

Ако вие или някой, когото познавате, изпитвате мисли за саморазрушение или суицидни мисли, важно е да потърсите помощ, като говорите с някого, обадите се на Национална линия за предотвратяване на самоубийства и търсене на необходимата грижа или консултация. Важно е да говорите с някого за това, през което преминавате и да се ангажиратестратегии за справянекоито могат да ви предпазят.

Ако ваш приятел се чувства разстроен, депресиран или необичайно обезпокоен от семейни проблеми, загуба на работа, лоши оценки или скорошен разпад на връзка, не се страхувайте да попитате дали той или тя би искал да говори с вас. Не се страхувайте да попитате дали той или тя има саморазрушителни мисли. Не забравяйте, че не можете да си позволите да пазите тайната на приятеля си, ако той е изложен на риск. Можете да помогнете за спасяването на живот. Налични са ресурси, които можете да използвате, за да помогнете на някого, когото познавате, да излезе от състояние на саморазрушение или суицидна криза. Тук можете да научите запредупредителни знациза самоубийство и какво можете да направите, за да спасите живот.