ПОДКАСТ: Умът, мозъкът и взаимоотношенията: Интеграцията като ключ към психичното здраве

В този основен доклад за интегративното психично здраве Дан Сийгъл предлага общ преглед на процеса на интеграция като механизъм, който е в основата на благосъстоянието в нашите тела и в нашите взаимоотношения. Без интеграция се получава хаос и твърдост. Със свързването на диференцирани елементи на система – в тялото или във връзките ни с другите и самата планета – ние се движим към интеграция. Резултатът от интеграцията е хармонията. Умът може да бъде впрегнат, за да регулира потока на енергия и информация в телата ни и в отношенията ни към интеграция и създаване на психично здраве.

СЛУШАЙТЕ ПОДКАСТ