Победете своя критичен вътрешен глас

Робърт У. Файърстоун Ph.D., Ell W. Ph.D. и Джойс Кетлет, магистър по медицина – Революционна програма за противодействие на негативните мисли и живот свободен от въображаеми ограничения . – Тази книга учи на средствата за ефективно справяне с негативните мисли, нагласи и вярвания, които действат като бариери пред личностното развитие, саботират взаимоотношенията и пречат на успеха в кариерата. Този разрушителен мисловен процес е това, което авторите Робърт У. Файърстоун, PhD. и Ел У., д-р. термин „критичен вътрешен глас“. За 25 години, откакто д-р Робърт У. Файърстоун за първи път започна своите разследвания и казуси на критичния вътрешен глас, той придоби задълбочена представа за това как „гласовете“ се интернализират чрез нашите ранни преживявания. Когато хората започват да разкриват защо са възприели тези самокритични нагласи и идентифицират неправилното си място в текущия си живот, те най-накрая са в състояние да се отделят от саморазрушителните мисли, поведение и модели в живота си.