Лична сексуална идентичност

Важно е да бъдете индивидуални и да приемате различията си. Въпреки че като човешки същества имаме много прилики, не всички сме еднакви. Всъщност всеки човек преживява всяка ситуация по различен начин. Дори ако двама души преживеят нещо по едно и също време, преживяванията и на двамата ще бъдат малко по-различни. Същата концепция може да се приложи, когато мислим за сексуалността. Повечето хора се стремят да се „придържат“ към социалните норми, особено по тема като сексуалността, която стана доста противоречива. Но това, което хората забравят е, че всички сме различни и изпитваме различни чувства и възприятия за всяка ситуация. Така че, като НЕ потискате сексуалните си чувства, които се оказват централна част от нечия идентичност, можете да започнете да приемате себе си и другите като сексуални същества и всяко от тях е уникален индивид. Точно това изследва книгата на Джон Ървинг „В едно лице“.

След като прочетох скорошен блог от Identity, Sexuality, and Societies Assault on the Self, който е анализ на книгата на Джон Ървинг, In One Person, незабавно започнах да размишлявам върху ролята, която сексуалността е изиграла в моя живот и как моята сексуална идентичността е допринесла за оформянето ми в индивида, който съм. Сексуалната идентичност е фундаментална за цялостното чувство за благополучие на човека, тя е важна част от начина, по който взаимодействаме с другите. Формирането на идентичност и по-специално сексуалността са от най-основните и съществени аспекти на това да бъдеш човек. За да има здравословен процес на това формиране на себе си, е важно да се позволи на другите свободно да изразяват себе си без дискриминация.

Тъй като формирането на сексуална идентичност е необходим процес за формиране на цялостната идентичност, прекъсването на този естествен процес може да бъде доста вредно и психологически увреждащо за индивида. В обществото, ако някой се отклони от така наречената „норма“, хората бързо съдят и заклеймяват нещата, които са различни или непознати. Въпреки че е разстройващо, че повечето хора създават стереотипи, това обаче е вроден и инстинктивен аспект на нашата човешка природа. Като хора ние разчитаме на нашите схеми, за да ни информират за неща, които са както познати, така и непознати. Така че тогава някой може да попита „хората наистина ли са виновни за бързите си преценки?“ и отговорът е да! Защото въпреки че това е естествена част от нашите когнитивни процеси, ключът е да осъзнаем себе си, за да можем да филтрираме автоматичното стереотипизиране и категоризиране. По този начин проявяваме грижа и уважение към всички хора в ситуация.Приемане на факта, че всички сме хора и че като хора сме сексуални същества; е първата стъпка към приемането, че не всички хора са еднакви и всички имаме различни сексуални преживявания и предпочитания. Нито една сексуална идентичност не е правилна или грешна.