Какво трябва и какво не трябва да се прави при превенцията на самоубийствата

Когато помагате на някого, който смятате, че може да се самоубие, има определени неща, които трябва да правите, и някои неща, които не трябва. Ето накратко някои от две и НЕ за превенция на самоубийствата:

две

 • Бъдете наясно. Научете предупредителните знаци
 • Включете се. Станете достъпни. Покажете интерес и подкрепа.
 • Попитайте дали тя или той мисли за самоубийство
 • Бъдете директни. Говорете открито и свободно за самоубийството.
 • Бъдете готови да слушате. Позволете изразяване на чувства. Приеми чувствата.
 • Не бъдете осъждащи. Не обсъждайте дали самоубийството е правилно или грешно, или чувствата са добри или лоши. Не изнасяйте лекции за стойността на живота.

НЕ • Не го карайте да го направи.
 • Не питайте защо. Това насърчава защитните действия
 • Предлагайте емпатия, а не съчувствие.
 • Не се дръжте шокирани. Това ще постави разстояние между вас.
 • Не се заклевайте да пазите тайна. Потърсете подкрепа.
 • Предложете надежда, че алтернативите са налични и предприемете действия