Допирни точки: Раждане до три

T. Berry Brazelton, M.D. – Важна книга за родители на бебета и малки деца, написана от един от най-известните експерти по детско развитие в света. Обръщайки се към многобройните физически, социални и емоционални грижи за развитието на родителите, книгата действа като страхотна утеха и ръководство в неудобните първи години на родителството. С вникване в уникалното преживяване както на децата, така и на родителите, тази книга може да помогне за преодоляване на празнините в разбирането между майки, бащи и техните деца.